loading

Sách, tuyển tập

Một thời để nhớ (Thời loạn lạc) : tiểu thuyết / Hàn Thế Dũng

Tác giả : Hàn Thế Dũng

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 606tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 723/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top