loading

Sách, tuyển tập

Đàm thoại tiếng Hoa theo tình huống = 汉语情景会话 / Tô Cẩm Duy

Tác giả : Tô Cẩm Duy

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 326 tr. ; 21 cm +$e1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2192/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2193/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VV 2194/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 VV 2195/2011 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top