loading

Sách, tuyển tập

Những buổi sáng : thơ

Tác giả : Nguyễn Thị Khánh Minh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 158tr. : hình vẽ ; 21cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2189/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top