loading

Luận án, luận văn

Hội đình Thông Tây Hội Gò Vấp trong bối cảnh hội đình làng tại Nam bộ / Lê Sơn

Tác giả : Lê Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 171 tờ, 3 tờ đính : minh họa ; 30 cm

Chủ đề : 1. Lễ hội dân gian -- Việt Nam -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 7699
Phục vụ đọc tại chỗ
Top