loading

Sách, tuyển tập

Hương thầm : thơ / Ngọc Ẩn

Tác giả : Ngọc Ẩn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 98tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 673/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top