loading

Sách, tuyển tập

Thơ Trần Thiện Hiệp

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 155tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 661/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top