loading

Sách, tuyển tập

Từ điển Anh Việt = English Vietnamese dictionary / Tô Vân Sơn, Nguyễn Văn Liên

Tác giả : Tô Vân Sơn, Nguyễn Văn Liên

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1651tr. ; 19cm

Số phân loại : 423.95922

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Từ điển -- Tiếng Việt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 K 6103
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top