loading

Sách, tuyển tập

Thơ mười năm đầu thế kỷ XXI. T.1 / Nhiều Tác giả ; Trần Quang Quý ... [và nh.ng. khác] b.s. và tuyển chọn

Tác giả : Nhiều Tác giả ; Trần Quang Quý ... [và nh.ng. khác] b.s. và tuyển chọn

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 495tr. ; 24cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2063/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2064/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top