loading

Sách, tuyển tập

Governance and anticorruption in project design : Office of the General Counsel guide, Asian Development Bank

Nhà xuất bản : Asian Development Bank

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Mandaluyong City, Philippines

Mô tả vật lý : xv, 263 tr. : tranh ảnh, hình vẽ ; 23 cm

ISBN : 9789715618724

Số phân loại : 364.1323

Chủ đề : 1. Điều tra tham nhũng -- Châu Á. 2. Doanh nghiệp -- Tham nhũng -- Châu Á. 3. Tham nhũng chính trị -- Châu Á.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 AB 4152
Phục vụ đọc tại chỗ
Top