loading

Sách, tuyển tập

Modern corporate governance principles and models after global economic crisis = Các nguyên lý và mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu / Đinh Trần Ngọc Huy, Đinh Trần Ngọc Hiển

Tác giả : Đinh Trần Ngọc Huy, Đinh Trần Ngọc Hiển

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 390 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 24 cm

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 77/2011
(K09.16_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top