loading

Luận án, luận văn

Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học chương "sóng cơ học" ở lớp 12 trung học phổ thông theo hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo của học sinh / Nguyễn Anh Thuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế

Tác giả : Nguyễn Anh Thuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 530.0712

Chủ đề : 1. Lớp 12 (Giáo dục) -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội -- Tóm tắt. 3. Vật lý -- Dạy và học (Phổ thông trung học) -- Tóm tắt. 4. Vật lý -- Thí nghiệm -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19629
Phục vụ đọc tại chỗ
Top