loading

Sách, tuyển tập

世界汉语 = The world of Chinese

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 200--?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 96tr. : minh họa màu ; 27cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 495.18

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài. 2. CD-ROM.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách học tiếng Hoa trình độ sơ cấp.Viết bằng song ngữ Hoa - Anh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 HV 299
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 9 HV 300 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top