loading

Luận án, luận văn

Sử dụng kết hợp các phương tiện giao tiếp để phát triển nhận thức của trẻ khiếm thính tiểu học trong lớp học hòa nhập / Vương Hồng Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Thành Hưng, Trần Thị Bích Trà

Tác giả : Vương Hồng Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Thành Hưng, Trần Thị Bích Trà

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 222 tờ : biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 371.912

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 2. Trẻ em khiếm thính -- Giáo dục. 3. Trẻ em khiếm thính -- Phương tiện giao tiếp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19594
Phục vụ đọc tại chỗ
Top