loading

Luận án, luận văn

Biện pháp sư phạm nhằm nâng cao khả năng đọc, viết chữ nổi BRAILLE của học sinh mù học hòa nhập cấp tiểu học / Phạm Minh Mục ; Người hướng dẫn khoa học : Lý Toàn Thắng, Đặng Quốc Bảo

Tác giả : Phạm Minh Mục ; Người hướng dẫn khoa học : Lý Toàn Thắng, Đặng Quốc Bảo

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 228 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 371.911

Chủ đề : 1. Chữ Braille -- Dạy và học (Tiểu học). 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Trẻ em khiếm thị -- Giáo dục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19578
Phục vụ đọc tại chỗ
Top