loading

Luận án, luận văn

Quản lý nghiên cứu khoa học ở các trường đại học sư phạm / Hoàng Thị Nhị Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Trí, Trần Khánh Đức

Tác giả : Hoàng Thị Nhị Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Trí, Trần Khánh Đức

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 185, 45 tờ : sơ đồ, biểu đồ (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 371.2

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Quản lý -- Việt Nam. 2. Khoa học. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 4. Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19576
Phục vụ đọc tại chỗ
Top