loading

Luận án, luận văn

Một số đặc điểm đất vùng Tây Bắc và hướng sử dụng trong nông nghiệp / Lê Thái Bạt

Tác giả : Lê Thái Bạt

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 157 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 631.4095971

Chủ đề : 1. Bảo tồn đất -- Việt Nam -- Tây Bắc. 2. Khoa học đất -- Việt Nam -- Tây Bắc. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5822
Phục vụ đọc tại chỗ
Top