loading

Luận án, luận văn

Vận dụng quan điểm hàm trong dạy học toán 10 trung học phổ thông nhằm phát triển kĩ năng giải toán cho học sinh / Đinh Quang Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Châu, Trần Văn Vuông

Tác giả : Đinh Quang Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Châu, Trần Văn Vuông

Nhà xuất bản : Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 180 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 511.3

Chủ đề : 1. Hàm số. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Toán học -- Dạy và học (Phổ thông trung học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19555
Phục vụ đọc tại chỗ
Top