loading

Luận án, luận văn

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Đức Thảo

Tác giả : Nguyễn Thanh Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Đức Thảo

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 346.597066

Chủ đề : 1. Công ty cổ phần -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luật công ty -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19486
Phục vụ đọc tại chỗ
Top