loading

Luận án, luận văn

Tổ chức và định hướng hoạt động học tự chủ, sáng tạo trong dạy học phần "Các định luật bảo toàn" - vật lý lớp 10 trung học phổ thông / Nguyễn Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hữu Tòng

Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hữu Tòng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, hình vẽ ; 21cm

Số phân loại : 530.0712

Chủ đề : 1. Tư duy sáng tạo -- Dạy và học (Trung học) -- Tóm tắt. 2. Vật lý -- Dạy và học (Trung học) -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19476
Phục vụ đọc tại chỗ
Top