loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học một số kiến thức phần nhiệt học ở lớp 8 THCS theo hướng phát triển ở học sinh hoạt động tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học / Vũ Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hữu Tòng

Tác giả : Vũ Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hữu Tòng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 530.0712

Chủ đề : 1. Nhiệt động lực học -- Dạy và học (Trung học) -- Tóm tắt. 2. Vật lý -- Dạy và học (Trung học) -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19474
Phục vụ đọc tại chỗ
Top