loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn 7 cây bút nam / Đoàn Thạch Biền ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Đoàn Thạch Biền ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 379 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1753/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1754/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23728
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top