loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hiệu quả và cơ chế sinh hóa học của tính kích kháng lưu dẫn do tác nhân sinh học chống bệnh đạo ôn trên lúa (pyricularia oryzae cavara) / Trần Vũ Phến ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Văn Kim

Tác giả : Trần Vũ Phến ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Văn Kim

Nhà xuất bản : Trường Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : 24tr. : tranh ảnh, biểu đồ (1 phần màu) ; 21cm

Số phân loại : 633.18

Chủ đề : 1. Lúa -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh -- Tóm tắt. 2. CD-ROM. 3. Luận án -- Việt Nam -- Cần Thơ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19361
Phục vụ đọc tại chỗ
Top