loading

Luận án, luận văn

Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Triều Châu ở Nam Bộ / Nguyễn Công Hoan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tiệp, Võ Công Nguyện

Tác giả : Nguyễn Công Hoan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tiệp, Võ Công Nguyện

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 305.8951

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán -- Tóm tắt. 2. Người Hoa -- Việt Nam -- Gia đình -- Tóm tắt. 3. Người Hoa -- Việt Nam -- Hôn nhân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19370
Phục vụ đọc tại chỗ
Top