loading

Luận án, luận văn

Tri thức địa phương về chăm sóc sức khỏe cộng đồng của người Hmông ở Hòa Bình / Đặng Thị Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Khổng Diễn, Nguyễn Thế Huệ

Tác giả : Đặng Thị Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Khổng Diễn, Nguyễn Thế Huệ

Nhà xuất bản : Viện Dân tộc học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 227 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 362.10959719

Chủ đề : 1. Chính sách y tế -- Việt Nam -- Hòa Bình. 2. Người HMông -- Việt Nam -- Hòa Bình -- Điều kiện xã hội. 3. Sức khỏe cộng đồng -- Việt Nam -- Hòa Bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19497
Phục vụ đọc tại chỗ
Top