loading

Luận án, luận văn

Hứng thú học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn của học viên sỹ quan / Đặng Quốc Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Phú, Trịnh Quang Từ

Tác giả : Đặng Quốc Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Phú, Trịnh Quang Từ

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [10], 230 tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 370.15

Chủ đề : 1. Khoa học xã hội -- Dạy và học. 2. Tâm lý học giáo dục. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19489
Phục vụ đọc tại chỗ
Top