loading

Sách, tuyển tập

330 danh nhân thế giới : văn học-nghệ thuật và khoa học-kỹ thuật / Trần Mạnh Thường ; Nguyễn Văn Trương h.đ.

Tác giả : Trần Mạnh Thường ; Nguyễn Văn Trương h.đ.

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 641 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 920.02

Chủ đề : 1. Danh nhân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 777/A
(K08.21_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 778/A
(K08.21_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top