loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu mô hình quản lý giáo dục cấp huyện theo hướng tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước / Vũ Lan Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Bá Lãm, Lê Thị Hoa

Tác giả : Vũ Lan Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Bá Lãm, Lê Thị Hoa

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục và Nhà nước -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Giáo dục -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19449
Phục vụ đọc tại chỗ
Top