loading

Luận án, luận văn

Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học học phần lý luận dạy học ở trường đại học sư phạm / Nguyễn Thị Thu Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Thái Duy Tuyên, Trần Văn Hùng

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Thái Duy Tuyên, Trần Văn Hùng

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 378.0028553

Chủ đề : 1. Dạy học -- Phần mềm -- Tóm tắt. 2. Giảng dạy bằng máy tính -- Tóm tắt. 3. Giáo dục Đại học -- Xử lý dữ liệu -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19425
Phục vụ đọc tại chỗ
Top