loading

Luận án, luận văn

Một số biện pháp tổ chức chơi giúp trẻ 5 tuổi dân tộc thiểu số học nói tiếng Việt / Trương Thị Kim Oanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Đản

Tác giả : Trương Thị Kim Oanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Đản

Nhà xuất bản : Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 245 tờ : hình vẽ, sơ đồ ; 30cm

Số phân loại : 372.62

Chủ đề : 1. Tiếng Việt -- Dạy và học (Mẫu giáo). 2. Trò chơi -- Dạy và học. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19452
Phục vụ đọc tại chỗ
Top