loading

Luận án, luận văn

Dạy học khái niệm toán học cho học sinh các lớp 4, 5 với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học / Nguyễn Hoài Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Tiến Đạt, Trần Vui

Tác giả : Nguyễn Hoài Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Tiến Đạt, Trần Vui

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 156,35 tờ : hình vẽ màu ; 30cm

Số phân loại : 372.7

Chủ đề : 1. Toán học -- Dạy và học (Tiểu học). 2. Toán học -- Giảng dạy bằng máy tính. 3. Toán học -- Phần mềm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19445
Phục vụ đọc tại chỗ
Top