loading

Luận án, luận văn

Công tác an ninh đối với công dân Việt Nam được nhà nước cử đi công tác, học tập ở các nước tư bản - thực trạng và giải pháp / Lê Văn Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Thái

Tác giả : Lê Văn Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Thái

Nhà xuất bản : Học Viện An Ninh Nhân dân

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [4],192,14 tờ ; 30cm

Số phân loại : 343.59701

Chủ đề : 1. An ninh quốc gia -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19423
Phục vụ đọc tại chỗ
Top