loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật về kiểm soát chuyển giá ở Việt Nam / Phan Thị Thành Dương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình Hảo

Tác giả : Phan Thị Thành Dương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình Hảo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [3], 215, xv, [23] tờ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 343.597083

Chủ đề : 1. Giá cả -- Chính sách nhà nước -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh. 3. Luật kinh tế -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19347
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19348 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top