loading

Luận án, luận văn

Synchrotron radiation linear dichroism (SRLD) investigations of the electronic transitions of samples aligned in stretched low-density polyethylene / Nguyễn Đức Duy

Tác giả : Nguyễn Đức Duy

Nhà xuất bản : Roskilde University

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Denmark

Mô tả vật lý : vii, 108, [8], 20 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24cm

Số phân loại : 535.01

Chủ đề : 1. Phân tích quang phổ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19344
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top