loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Proteomic analysis of saccharomyces cerevisiae KAY446 under very high gravity conditions / Phạm Trọng Khoa

Tác giả : Phạm Trọng Khoa

Nhà xuất bản : University of Sheffield

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Sheffield, UK

Mô tả vật lý : 340 tờ : minh họa ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 576.58

Chủ đề : 1. Công nghệ sinh học. 2. Kỹ thuật di truyền. 3. Tế bào học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19337
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19513 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top