loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng mô hình mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin văn bản / Nguyễn Chánh Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Tươi

Tác giả : Nguyễn Chánh Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Tươi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [15], ix, 186, [19] tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.1

Chủ đề : 1. Hệ thống lưu trữ và truy cập thông tin. 2. Lập trình máy tính. 3. CD-ROM. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19332
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19333 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top