loading

Luận án, luận văn

Quản lý dạy học ở trường dự bị đại học dân tộc theo yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi hiện nay / Mai Công Khanh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quốc Thành

Tác giả : Mai Công Khanh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quốc Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [11], 177, [43] tờ : tranh ảnh, biểu đồ màu ; 30cm

Số phân loại : 378.109597

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Quản lý. 2. Trường đại học và cao đẳng -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19304
Phục vụ đọc tại chỗ
Top