loading

Luận án, luận văn

Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết / Trần Thị Cẩm Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Công, Ngô Trí Tuệ

Tác giả : Trần Thị Cẩm Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Công, Ngô Trí Tuệ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 158, [82] tờ : sơ đồ ; 30 cm

Số phân loại : 658.1512

Chủ đề : 1. Báo cáo tài chính. 2. Doanh nghiệp -- Tài chính. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quản lý công nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19242
Phục vụ đọc tại chỗ
Top