loading

Luận án, luận văn

Văn hóa Đa Bút trong diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam / Nguyễn Xuân Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Khắc Sử, Đặng Việt Bích

Tác giả : Nguyễn Xuân Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Khắc Sử, Đặng Việt Bích

Nhà xuất bản : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 306.09597

Chủ đề : 1. Khảo cổ học -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19197
Phục vụ đọc tại chỗ
Top