loading

Luận án, luận văn

Nhận diện một hướng nghiên cứu văn hóa Việt Nam / Trần Niệm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chí Bền, Đỗ Lai Thúy

Tác giả : Trần Niệm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chí Bền, Đỗ Lai Thúy

Nhà xuất bản : Viện Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 212 tờ : hình vẽ ; 30cm

Số phân loại : 306.09597

Chủ đề : 1. Văn hóa. 2. Văn hóa dân gian -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 4. Việt Nam -- Văn minh. 5. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19222
Phục vụ đọc tại chỗ
Top