loading

Luận án, luận văn

Những ngôi chùa "tiền Phật hậu Thánh" ở vùng châu thổ Bắc bộ / Phạm Thị Thu Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Chu Quang Trú, Trần Lâm Biền

Tác giả : Phạm Thị Thu Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Chu Quang Trú, Trần Lâm Biền

Nhà xuất bản : Viện Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 406 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 726.143

Chủ đề : 1. Chùa -- Việt Nam. 2. Di tích lịch sử -- Việt Nam. 3. Kiến trúc Phật giáo -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19200
Phục vụ đọc tại chỗ
Top