loading

Luận án, luận văn

Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam / Vũ Quốc Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Thiện Nhiên, Tô Ngọc Hưng

Tác giả : Vũ Quốc Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Thiện Nhiên, Tô Ngọc Hưng

Nhà xuất bản : Học viện Ngân hàng

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [7], 165 tờ : sơ đồ ; 30cm

Số phân loại : 658.15242

Chủ đề : 1. Thuê thiết bị công nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19195
Phục vụ đọc tại chỗ
Top