loading

Luận án, luận văn

Chính sách khai thác nội lực phát triển kinh tế trong phong trào Saemaul Hàn Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam / Lee Jung Sook ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Đức Bình, Phạm Huy Vinh

Tác giả : Lee Jung Sook ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Đức Bình, Phạm Huy Vinh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 307.14095

Chủ đề : 1. Phát triển cộng đồng -- Hàn Quốc -- Tóm tắt. 2. Phát triển cộng đồng -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phát triển nông thôn -- Hàn Quốc -- Tóm tắt. 4. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Phong trào Saemaul -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19156
Phục vụ đọc tại chỗ
Top