loading

Luận án, luận văn

Di sản văn hóa truyền thống với vấn đề phát triển du lịch (trên cơ sở khảo sát địa bàn tỉnh Hưng Yên) / Lê Hồng Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Hồng Giang

Tác giả : Lê Hồng Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Hồng Giang

Nhà xuất bản : Viện Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 363.690959733

Chủ đề : 1. Di sản văn hóa -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Tóm tắt. 2. Du lịch di sản -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Tóm tắt. 3. Văn hóa và du lịch -- Việt Nam -- Hưng Yên -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19099
Phục vụ đọc tại chỗ
Top