loading

Sách, tuyển tập

Yêu anh hơn cả tử thần / Tào Đình ; Dạ Nguyệt dịch

Tác giả : Tào Đình ; Dạ Nguyệt dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Tình yêu. 3. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1299/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1300/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top