loading

Sách, tuyển tập

100 triết gia tiêu biểu thế kỷ 20 / Stuart Brown, Diane Collinson, Robert Wilkinson ; Phan Quang Định biên dịch

Tác giả : Stuart Brown, Diane Collinson, Robert Wilkinson ; Phan Quang Định biên dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 478 tr. : chân dung ; 24 cm

Số phân loại : 190

Chủ đề : 1. Nhà triết học -- Tiểu sử. 2. Triết học hiện đại -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1253/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 261/2021
(1646/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 262/2021
(DN 182/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 263/2021
(1646/2)
Đang được mượn
Top