loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng các giống hoa lay ơn đã được tuyển chọn ở Hải Phòng / Đoàn Hữu Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Trí Thăng

Tác giả : Đoàn Hữu Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Trí Thăng

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [14], 166, [24] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 635.93438

Chủ đề : 1. Hoa Lay ơn -- Giống hoa. 2. Trồng hoa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19102
Phục vụ đọc tại chỗ
Top