loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình cracking dầu mỏ từ các nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam / Lê Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Thị Liên, Hoàng Trọng Yêm

Tác giả : Lê Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Thị Liên, Hoàng Trọng Yêm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [12], 144 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 661.804

Chủ đề : 1. Chất xúc tác. 2. Hóa dầu. 3. Quá trình Cracking.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19090
Phục vụ đọc tại chỗ
Top