loading

Luận án, luận văn

Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp khai thác than / Trần Văn Hợi ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Gia Lục, Văn Bá Thanh

Tác giả : Trần Văn Hợi ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Gia Lục, Văn Bá Thanh

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 658.1511

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Tóm tắt. 2. Kế toán quản trị -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 19011
Phục vụ đọc tại chỗ
Top