loading

Luận án, luận văn

Cuộc khởi nghĩa ở Nam Bộ và cực Nam Trung bộ năm 1960 / Nguyễn Xuân Năng ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Mậu Hãn, Lê Đình Sỹ

Tác giả : Nguyễn Xuân Năng ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Mậu Hãn, Lê Đình Sỹ

Nhà xuất bản : Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 189, [69] tờ : bản đồ màu ; 30cm

Số phân loại : 959.7042

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Lịch sử -- 1945-1961.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18926
Phục vụ đọc tại chỗ
Top