loading

Luận án, luận văn

Hoàn thiện các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam / Lê Thị Kim Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Mùi, Đinh Văn Sơn

Tác giả : Lê Thị Kim Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Mùi, Đinh Văn Sơn

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [8], [191] tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 658.15242

Chủ đề : 1. Cho thuê thiết bị công nghiệp. 2. Quản lý tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18868
Phục vụ đọc tại chỗ
Top